About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris.

O nás

JUDr. Roman Brablec, advokát

JUDr. Roman Brablec, advokát

Poskytuje právní služby od roku 1991. Od roku 1992 působí jako advokát a vykonával rovněž funkci konkursního a insolvenčního správce. Může tedy svým klientům nabídnout tradiční pojetí advokacie s akcentem na její aktuální přístupy, které jsou zajištěny přístupem k nejnovějším poznatkům právní vědy a praxe.

Mgr. Tomáš Šperka, advokát

Mgr. Tomáš Šperka, advokát

Se stal členem advokátního týmu v roce 2011. Současně působil na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a jako lektor přednášel pro odbornou i laickou veřejnost občanské a obchodní právo. Za zmínku stojí též jeho publikační činnost a vystupování v médiích. V roce 2014 složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně a stal se trvale spolupracujícím advokátem.

Mgr. Martin Sedlák, advokát

Mgr. Martin Sedlák, advokát

Se k advokátnímu týmu připojil v roce 2015 a v roce 2018 složil úspěšně advokátní zkoušky a stal se taktéž trvale spolupracujícím advokátem.