logo BS partners

Právní služby

Korporátní právo

Korporátní právo

 • zakládání obchodních společností
 • valné hromady a schůze orgánů obchodních společností
 • akvizice a fúze
 • právní due diligence
 • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností
Smluvní právo

Smluvní právo

 • příprava smluvní dokumentace
 • revize smluvní dokumentace
 • všeobecné obchodní podmínky
Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

 • kupní a darovací smlouvy

 • nájemní a pachtovní smlouvy

 • smlouvy o zřízení věcných břemen, služebností

 • advokátní úschova kupní ceny

 • komplexní právní servis pro realitní kanceláře a developery

Vymáhní pohledávek

Vymáhaní pohledávek

 • předžalobní výzvy

 • zastupování v soudním, exekučním a insolvenčním řízení

Pracovní právo

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • pracovní řády a vnitřní předpisy
 • náhrada škody
 • odměňování zaměstnanců
 • propouštění zaměstnanců
Rodinné právo

Rodinné právo

 • předmanželské smlouvy

 • komplexní služby při rozvodu manželství

 • výživné pro nezletilé děti

 • výživné pro zletilé děti

 • určování a popírání otcovství

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

 • poradenství pro dodavatele

 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 • zastupování před správními soudy

Zastupování v řízeních

Zastupování v řízeních

 • zastupování před soudy ve věcech občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních a správních

 • zastupování v exekučním řízení a insolvenčním řízení

 • zastupování před správními orgány (např. přestupková komise)

 • zastupování v rozhodčích řízeních

Proč si vybrat nás

1.

Zkušenost a praxe

30 let zkušeností v poskytování právních služeb

2.

Široká paleta služeb

Jedinečné spojení advokátů a významného daňového poradce

3.

Profesionální přístup

Individuální a profesionální přístup zastřešený komplexním právním a daňovým poradenstvím.

Daňové poradenství Goláň

Daňové poradenství

V oblasti daňového poradenství úzce spolupracujeme s renomovanou daňovou kanceláří Ing. Tomáše Goláně,
jenž se stal v roce 2019 daňovou osobností roku za komerční daňovou sféru.

www.golan.cz

 

Náš tým

JUDr. Roman Brablec

advokát

Poskytuje právní služby od roku 1991. Od roku 1992 působí jako advokát a vykonával rovněž funkci konkursního a insolvenčního správce. Může tedy svým klientům nabídnout tradiční pojetí advokacie s akcentem na její aktuální přístupy, které jsou zajištěny přístupem k nejnovějším poznatkům právní vědy a praxe. V kanceláři zastřešuje osobní přístup ke klientům a vysokou úroveň poskytovaných právních služeb.

Mgr. Tomáš Šperka, LL.M.

advokát

Členem kanceláře se stal v roce 2011. Současně působil na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a jako lektor přednášel pro odbornou i laickou veřejnost občanské a obchodní právo. Za zmínku stojí též jeho publikační činnost a vystupování v médiích. V roce 2014 složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně a stal se trvale spolupracujícím advokátem. Od roku 2021 je členem Kontrolní rady České advokátní komory.

Mgr. Martin Sedlák

advokát

K advokátnímu týmu se připojil v roce 2015 a v roce 2018 složil úspěšně advokátní zkoušky a stal se taktéž trvale spolupracujícím advokátem.
Specializuje se na správní právo, zejména na právo stavební. Své právní služby poskytuje zejména developerům, přičemž je provází od prvotního rozhodnutí o realizaci výstavby, přes založení SPV, koupi nezbytných pozemků, zajištění jednání před orgány státní správy, až po prodej/nájem koncovým zákazníkům. Vyjma uvedené specializace se zabývá i běžnou advokátní agendou.

Kontakt

Zavolejte nebo nám napište

582 332 951

JUDr. Roman Brablec, advokát

brablec@bspartners.cz

Mgr. Tomáš Šperka, LL.M., advokát

sperka@bspartners.cz

Mgr. Martin Sedlák, advokát

sedlak@bspartners.cz

BS partners materiály
Nechte nám vzkaz

Najdete nás

Havlíčkova 2923/18, 796 01  Prostějov

Informace pro spotřebitele

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.